fbpx

Government Budget Estimate for 2015

KANDUNGAN

MUKA SURAT

 

Pendahuluan

iii

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2015

v

Kandungan

vii

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2015

1

Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan

13

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2015

T.1

Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong

28

T.2

Elaun-elaun Diraja

29

T.3

Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim

30

T.4

Ketua Audit Negara

31

T.5

Yang di-Pertua Dewan Rakyat

32

T.6

Yang di-Pertua Dewan Negara

33

T.7

Suruhanjaya Pilihan Raya

34

T.8

Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan

35

T.9

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

36

T.10

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

37

T.11

Suruhanjaya Pasukan Polis

38

T.12

Perbendaharaan

39

T.13

Perbelanjaan Kerana Hutang Negara

42

T.14

Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran

44

B.1

PARLIMEN

51

B.2

PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA

55

B.3

JABATAN AUDIT NEGARA

59

B.4

SURUHANJAYA PILIHANRAYA

67

B.5

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

73

B/P.6

JABATAN PERDANA MENTERI

81

B/P.7

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

135

B.8

JABATAN PEGUAM NEGARA

149

B.9

SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA

167

KEMENTERIAN KEWANGAN

B/P.10

Perbendaharaan

181

B.11

Perkhidmatan Am Perbendaharaan

200

B.12

Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun

204

B/P.13

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

207

B/P.20

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

223

B/P.21

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

233

B/P.22

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

263

B/P.23

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

289

B/P.24

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

315

B/P.25

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

333

B/P.27

KEMENTERIAN KERJA RAYA

351

B/P.28

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

371

B/P.29

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

395

B/P.30

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

405

B/P.31

KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

419

B/P.32

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN

441

B.40

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

453

B/P.42

KEMENTERIAN KESIHATAN

459

B/P.43

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

493

B/P.45

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

517

B/P.46

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

529

B/P.47

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

547

B/P.48

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

567

B/P.60

KEMENTERIAN PERTAHANAN

587

B/P.62

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

603

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

B/P.63

Pelajaran

625

B/P.64

Pendidikan Tinggi

645

B.70

SIMPANAN LUAR JANGKA

665

         Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Disember 2013

669

LAMPIRAN

A

Kumpulan Wang Pembangunan 2013 – Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014

673

B

Kumpulan Wang Pembangunan 2014 – Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015

674

C

Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2015 Mengikut Objek Sebagai dan Am

675

C-1

Butir-butir Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2015

676

D

Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2015

686

E

Pemberian Sebenar Kepada Kerajaan Negeri Tahun 2013

688

F

Jadual Butiran Tahun 2014 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2015

689

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top